Nawigacja

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im.Adama Borysa w Witkowie
  ul.Poznańska 47
  62-230 WITKOWO
 • (+48) 61-477-82-50


Patron szkoły - Adam Borys

 

Zaszczytne imię – imię syna Ziemi Gnieźnieńskiej, witkowianina, pierwszego dowódcy batalionu „Parasol”– Adama Borysa gimnazjum otrzymało 16 listopada 2001 roku

Adam Borys ps. Pług, Adam Gałecki – urodził się 10 grudnia 1909 roku w Niechanowie.

W 1939 roku jako oficer rezerwy artylerii Wojska Polskiego wziął udział w kampanii wrześniowej. Internowany na Węgrzech - zbiegł i przedostał się do Francji. Brał udział w kampanii francuskiej 1940 roku. Jako cichociemny przerzucony do Polski w październiku 1942. Adam Borys to oficer Kedywu Komendy Głównej AK. Zorganizował i dowodził kompanią „Agat” – „Pegaz”, przekształconą następnie w batalion „PARASOL”, przeznaczony do organizowania zamachów na oficerów SS i Gestapo. Przygotowywał m.in. zamach na Franza Kutscherę.

Uczniowie gimnazjum powinni znać tę postać z książki „Kamienie na szaniec”, bowiem brał udział w akcji pod Celestynowem.

W powstaniu warszawskim - 8 sierpnia w czasie walk na Woli został ciężko ranny i wyłączony z walki. Po wojnie represjonowany w okresie stalinowskim, został zrehabilitowany – był pracownikiem naukowym w Warszawie. Odznaczony Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych.

Zmarł – 27 sierpnia 1986 w Witkowie i spoczywa na miejscowym cmentarzu.

W życiu Adama Borysa dominowały zasadniczo trzy cechy charakteru: patriotyzm, pilność i pracowitość w nauce oraz człowieczeństwo oparte o wartości chrześcijańskie. 

Chcemy, aby uczniowie naszej szkoły kierowali się w życiu takimi wartościami. Podejmujemy więc szereg inicjatyw, aby kształtować osobowość ucznia i zapewnić mu wszechstronny rozwój. Inspirujemy młodzież do uczestnictwa nie tylko w życiu szkoły, ale również środowiska lokalnego.

Dla naszej społeczności Święto Patrona to zarazem kolejna lekcja historii i patriotyzmu. Wychowanie patriotyczne w naszej szkole odgrywa ważną rolę w wychowaniu młodego pokolenia. Wynika to z własnej potrzeby – nie z nakazu – bowiem patriotyzm to wartość uniwersalna, obok takich wartości jak: miłość, uczciwość, rzetelność czy sprawiedliwość.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im.Adama Borysa w Witkowie
  ul.Poznańska 47
  62-230 WITKOWO
 • (+48) 61-477-82-50

Galeria zdjęć