Nawigacja

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im.Adama Borysa w Witkowie
  ul.Poznańska 47
  62-230 WITKOWO
 • (+48) 61-477-82-50


O szkole

Słowo dyrektora

Szanowni Państwo !

W wyniku reformy oświaty od 1 września 2017 roku przestały istnieć gimnazja, które powołano do życia jako nowy typ placówki oświatowej 1 września 1999r. Reforma wprowadza ponownie ośmioletnią szkołę podstawową, czteroletnie licea, pięcioletnie technika. Wprowadza zamiast szkół zawodowych – szkoły branżowe…

Nasze Gimnazjum im. Adama Borysa - z dniem 1 września 2017r. przekształciło się w Szkołę Podstawową im. Adama Borysa. Nadal będziemy nosić zaszczytne imię człowieka, który na trwałe wrósł w życie gimnazjum, a my tę tradycję będziemy kultywować w nowej szkole podstawowej. To na jego wzorze kształtujemy osobowość i charakter młodzieży, która oddana jest naszej opiece, kształceniu i wychowaniu. Myślę, że również kolejne pokolenia dzieci i młodzieży będą dumne ze swego Patrona. 

W życiu Adama Borysa dominowały zasadniczo trzy cechy charakteru: patriotyzm, pilność i pracowitość w nauce oraz człowieczeństwo oparte o wartości chrześcijańskie. Chcemy, aby uczniowie naszej szkoły kierowali się w życiu takimi wartościami. Podejmujemy więc szereg inicjatyw, aby kształtować osobowość ucznia i zapewnić mu wszechstronny rozwój. Inspirujemy naszych uczniów do uczestnictwa nie tylko w życiu szkoły, ale również środowiska lokalnego.

Zachęcam Państwa do prześledzenia naszych najważniejszych dokonań i codziennej pracy, zawartych na niniejszej stronie internetowej

 

Dyrektor 
mgr Marian Łukowski

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im.Adama Borysa w Witkowie
  ul.Poznańska 47
  62-230 WITKOWO
 • (+48) 61-477-82-50

Galeria zdjęć